Kohde SATO Kalasataman kehityskortteli, Junonkatu, Helsinki
Kategoria Asuminen
Työryhmä Petri Viita, Juhani Väisänen, Esko Kahri, Juha Kämäräinen
Laajuus 77 asuntoa, 10 150 brm²
Valmistumisvuosi 2014
Asiakas SATO Rakennuttajat Oyj

Galleriatalo on uusi asuinrakennustyyppi, jossa muunneltavat kaupunkimaiset pienasunnot ja niitä palvelevat yhteistilat on sijoitettu galleriatilan ympärille. Galleriatalon asunnot muuntuvat käyttäjän tarpeiden mukaan. Pienimmät asunnot on mahdollista yhdistää isommiksi asunnoiksi.

Galleriatalon suunnittelussa käytettiin osallistavia menetelmiä. Suunnittelun tavoitteena oli kustannustehokkaasti lisätä kaupunkiasumisen yksilöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuutta vaikuttaa asuntoonsa jo suunnitteluvaiheessa. Tähän pyrittiin avoimen rakentamisen keinoin, jolla tarkoitetaan rakentamistapaa, jossa rakennuksen kantava runko ja muut kiinteät, ”julkiset” osat erotetaan asukkaan yksilöllisessä käytössä olevista osista. Ratkaisu lisää valinnaisuutta toteutusvaiheessa ja parantaa saneerattavuutta tulevaisuudessa. Kaupunkimaisen asumismuodon etuja ovat sosiaalisuus ja erityyppisten asuntokuntien tarpeisiin vastaaminen.

Galleriatalo on osa Helsingin Kalasataman kehityskorttelia, johon lisäksi toteutettiin kaupunkipientaloja sekä Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin suunnittelema Töölöläistalo.

Projektista on julkaistu Rakennustiedon kustantama teos Asukasnäkökulmia kaupunkiasumiseen (Kahri, Anttonen, Enkovaara, Ilonen Kämäräinen & Viita, 2011). Kehittämisessä on ollut mukana Business Finland -kehityshanke.