Kohde HASO Fannynkallio, HEKA Sienakuja 4, Helsinki
Kategoria Asuminen
Työryhmä Juha Kämäräinen, Emma Kämäräinen
Laajuus 156 asuntoa, 9300 as-m², 122 ap, 13 800 brm²
Valmistumisvuosi 2019
Asiakas Helsingin ATT, Lujatalo Oyj

Kuninkaantammi on kaavaltaan kunnianhimoinen ja alueen tunnistettavuuteen tähtäävä uusi asuinalue Luoteis-Helsingissä. Se sijoittuu paikallishistoriallisesti arvokkaalle Kaarelan alueelle, Vantaanjoen helmaan. Alue toimii maamerkkinä Hämeenlinnanväylältä Helsinkiin tultaessa.

Asuinrakentaminen on monimuotoista ja mittakaavaltaan vaihtelevaa. Kevyenliikenteenraittien varrelle sijoittuvat kaksikerroksiset townhouseasunnot ja korttelin reunoille neljästä seitsemään kerroksiset kerrostalot. Korttelipihoilla on yksikerroksisia pihapaviljonkeja yhteistiloineen. Pysäköinti sijoittuu pääosin pihakansien alle sekä osittain viherkattoisiin autokatoksiin.

HASO Fannynkallio ja HEKA Sienakuja 4, peruskerroksen pohjapiirros

Puhtaaksi muuratuissa julkisivuissa on käytetty eri värisiä poltettuja tiiliä jakamaan muurimaisia massoja pienempiin kokonaisuuksiin. Parvekkeiden taustaseinät, asuntoterassit jakoseinineen ja pergoloineen sekä rivitalojen ja piharakennusten pihan puoleiset julkisivut ovat puuverhoiltuja.

Kohteessa on panostettu merkittävästi hankkeiden ympäristöystävällisyyteen ja hulevesiin. Korttelipihoilla on vehreät sadevesipuutarhat ja metsäkasvillisuutta.

Matalien rakennusten ja katosten katot ovat viherkattoja, katoilla on aurinkopaneeleja. Matalaenergia rakennukset ovat ensimmäiset Helsingissä sijaitsevat kuntarahoituksen vihreää rahoitusta saaneet asuintalot. Vihreää rahoitusta voidaan myöntää investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia hyötyjä ympäristölle.

Korttelissa on kaavanmukaisesti inhimillinen mittakaava sekä vaihteleva ja elämyksellinen, yhteisöllinen asuinympäristö.  Korttelit ovat Ara-rahoitetun kohtuuhintaisen asuntotuotannon esimerkkejä, joissa on pyritty arkkitehtuuriltaan omaleimaiseen sekä kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen.