Kohde Maapallonkatu 5, Espoo
Kategoria Asuminen
Työryhmä Petri Viita, Juhani Väisänen, Niina Sonné
Laajuus 46 asuntoa. 3200 k-m2, 4296 br-m2, 2767 h-m2. 
Valmistumisvuosi 2022
Asiakas Espoon Asunnot Oy

Täydennysrakentamiskohde olemassaolevaan ympäristöön Olarin Kuitinmäen asuinalueella. Sijainti keskeisen aluetta halkovan kevyen liikenteen raitin varrella eheyttää kaupunkikuvaa.

Rakennusten massoittelu on yksinkertaista, ja pyrkii sovittautumaan ympäröiviin vanhoihin 1970-luvun rakennuksiin. Julkisivumateriaalit ja -jäsentely liittyvät Olarin perinteiseen rakennustapaan: välipohjia korostetaan rakenteellisesti, ikkunat ovat kerroksen korkuisia julkisivulasien avulla, kuitenkin hienovarai-semmalla tavalla kuin 1960- ja 1970-lukujen taloissa.

Kaavan määräämän rakennusmassan ollessa pitkänomainen avainratkaisuksi muodostui venytetty porrashuone suorine portaineen, jolla on vältetty pimeät keskikäytävät.

Huoneistojakauma on monipuolinen yksiöstä neliöön ja jokaisella asunnolla on parveke. Päätyasuntojen parvekkeet on sisäänvedettyinä integroitu osaksi talomassaa. Pihanpuolen parvekkeet ulottuvat kaavan sallimalla tavalla rakennusalueen ulkopuolelle.

Pääasiallinen julkisivumateriaali on puhtaaksimuurattu vaalea tiili kaavan mukaisesti. Perustiili on vaaleankeltainen vaaleilla saumoilla. Ylin, 5. kerros, on erotettu valkoisella tiilellä, jotta talot liittyisivät paremmin korttelin kolmikerroksisiin taloihin.