Kohde Niittyportti 2, Espoo
Kategoria Asuminen, Aluesuunnittelu
Työryhmä Emma Kämäräinen, Juha Kämäräinen, Niina Sonné
Laajuus 132 asuntoa, 5710,5 as-m²
Valmistumisvuosi 2019
Asiakas Lujatalo Oy

Tontti sijaitsee Niittykummun metroaseman läheisyydessä Merituulentien ja Niittytaipaleen välissä.

Tontilla sijaitsee nyt purettavaksi suunniteltu 2-3-kerroksinen liikerakennus. Tämän tilalle tontille rakennetaan kaksi 8-kerroksista asuinkerrostaloa ja pihakannen alle sijoitettu autohalli.

Tontin pohjoispuoli rajautuu Merituulentiehen, länsipuolella sijaitsee suojeltu Niittykummun paloaseman tontti, ja itäpuolella matala liikerakennus.

Eteläpuolella on osin valmistunut asuinkerrostalojen suurkortteli, jonka maamerkkinä kohoaa 12-kerroksinen tornitalo. Suurkorttelin julkisivut ovat tiilipainotteiset, erityisesti alueelle antaa leimaa tornitalon tumma tiilipinta.

Suunnitelma jatkaa eteläpuolisen asuinkorttelin materiaali- ja massoittelumaailmaa ja pyrkii sovittautumaan sen henkeen.

MASSOITTELU

Massoittelun perusajatuksena on kaksi matalasta jalustasta nousevaa asuintornia.

Asuinkerrostalomassat sijoittuvat tontin itä- ja länsireunalle siten että niiden väliin kannelle jää suojainen oleskelupiha. Yhteistilat ja liiketila sijoittuvat maantasokerrokseen kerrostalorunkojen alle.

Pihakannen pohjapiirros

Julkisivujen värimaailma on hillitty. Katujulkisivut tehdään tiilimuurattuina tummasta tiilestä, sisäpihan julkisivut ovat valkobetonia. Sisäänkäyntien yhteydessä käytetään tehosteena umbralla käsiteltyä betonia. Autohallin julkisivut tehdään osin muurattuina, osin valoa läpäisevällä materiaalilla esim. pitsimuurauskuviolla tai perforoidulla teräksellä. Jalustan aukotuksessa vaihtelevat umpiosat, avonaiset yhteistilaosat ja osin valoaläpipäästävät osat. Tumma tiili sitoo rakennukset naapurin suurkortteliin, ja sen maamerkkitorniin.

LIIKENNE

Autohalli tehdään pihakannen alle siten, että ajo halliin on Niittytaipaleelta läheltä Taivalportin risteystä. Pihataso nousee korkeammalle kuin Niittytaival, sinne johtaa pelastus- ja huoltoajomitoitettu luiska tontin länsireunasta. Jalankulkijoille on käynti pihalle myös ulkoportaita pitkin Merituulentieltä bussipysäkin kohdilta. Pihakannelle on sijoitettu osa pyöräpaikoista ja syväjäteastiat sekä pelastuspaikat.

YHTEISTILAT

Maantasokerrokseen on sijoitettu irtaimistovarastot, osa ulkoiluvälinevarastosta, sauna- sekä kerhotilat ja tekniset tilat.

PIHA

Pihasuunnitelman lähtökohta on leikki- ja oleskelupaikat, pelastustiet, tasoerojen ratkaiseminen luontevasti ja kauniisti. Piha suunnitellaan esteettömäksi. Tontin hulevesiä viivytetään kouruissa ja istutusalueilla sekä johdetaan edelleen viivytyssäiliöön ajoluiskan alle. Kaikilla pihalle avautuvilla asunnoilla on pieni asuntopiha tai terassi. Piha-alueella on myös asukkaiden käytössä olevia istutuslaatikoita.

Merituulentien suuntaan oleskelukannen melusuojaa parannetaan rakennusmassojen välisellä meluestemuurilla sekä siihen liittyvillä pyörävarastoilla.