Kohde Niittyportti 2, Espoo
Kategoria Asuminen, Aluesuunnittelu
Työryhmä Emma Kämäräinen, Niina Sonné
Laajuus 131 asuntoa, 5733,5 as-m², 8 545 br-m² sekä pihakannen alainen pysäköintilaitos 1650 br-m² ja liiketila 34 k-m²
Valmistumisvuosi 2023
Asiakas Lujatalo Oyj

Niittykummun metroaseman läheisyydessä Merituulentien ja Niittytaipaleen välissä sijaitsevat As Oy Espoon Valoniitty ja As Oy Espoon Tähtiniitty ovat kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja, joiden väliin pihakannen alle sijoittuu autohalli.

KUVA

Suunnitelma jatkaa eteläpuolelle valmistuneen julkisivuiltaan tiilipainotteisen asuinrakennusten suurkorttelin materiaali- ja massoittelumaailmaa ja sovittautuu sen henkeen. Massoittelun perusajatuksena on kaksi matalasta jalustasta nousevaa asuintornia, joiden väliin jää suojaisa pihakansi. Merituulentiellä katutasossa on liiketilaa.

Julkisivujen värimaailma on hillitty. Katujulkisivut tehdään puhtaaksimuuratusta tummasta tiilestä, sisäpihan julkisivut ovat valkobetonia. Sisäänkäyntien yhteydessä käytetään tehosteena umbralla käsiteltyä betonia. Autohallin julkisivut tehdään osin muurattuina, osin valoa läpäisevällä pitsimuurauskuviolla. Jalustan aukotuksessa vaihtelevat umpiosat, avonaiset yhteistilaosat ja osin tiilipitsiosat. Tumma tiili sitoo rakennukset naapurin suurkortteliin, ja sen maamerkkitorniin.

Julkisivut etelään

Autohalli tehdään pihakannen alle siten, että ajo halliin on Niittytaipaleelta läheltä Taivalportin risteystä. Pihatasolle johtaa pelastus- ja huoltoajomitoitettu luiska tontin länsireunasta. Jalankulkijoille on käynti pihakannelle myös ulkoportaita pitkin Merituulentieltä. Pihakannelle on sijoitettu osa pyöräpaikoista ja syväjäteastiat sekä pelastuspaikat. Autopaikkoja on 62 kpl. Polkupyöräpaikkoja on 238 kpl.

Maantasokerros

YHTEISTILAT

Maantasokerrokseen on sijoitettu irtaimistovarastot, osa ulkoiluvälinevarastosta, sauna- sekä kerhotilat ja tekniset tilat.

Peruskerros

ASUNNOT

Pienasuntovaltaisessa kohteessa on yhteensä 131 asuntoa. Valoisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, asunnot on pyritty avaamaan useampaan ilmansuuntaan, parvekkeet ovat tilavia.

Valoisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, asunnot avautuvat useampaan ilmansuuntaan, parvekkeet ovat tilavia

PIHA

Pihasuunnitelman lähtökohta on leikki- ja oleskelupaikat, pelastustiet, tasoerojen ratkaiseminen luontevasti ja kauniisti. Tontin hulevesiä viivytetään kouruissa ja istutusalueilla sekä johdetaan edelleen viivytyssäiliöön ajoluiskan alle. Kaikilla pihalle avautuvilla asunnoilla on pieni asuntopiha tai terassi.

Pihakansikerros
Kuva: Profilm Oy