Kohde Kortteli 15030, Espoo
Kategoria Asuminen
Työryhmä Kaisa Savolainen, Emma Kämäräinen, Petri Viita, Rabbe Tiainen, Laura Kaisto, Oona Ryhänen
Laajuus 412 asuntoa, 31 631 br-m2, 19 616,5 as-m2
Rakentamisen aloitus 2023
Asiakas Lujatalo Oy

Kortteliin 15030 rakennetaan kahdeksan asuinkerrostaloa. Rakennukset ovat 5-8 kerroksisia, betonirakenteista, osin tiiliverhoiltua ja osin rapattua ja niiden väliin ja taakse sijoittuu kaksiosainen maanpäällinen autohalli. Kortteliin sijoittuu sekä vuokra- että omistusasuntoja ja liiketilaa.

Kaavan rakennusalojen kulmikkailla muodoilla on haluttu luoda viittauksia monimuotoisiin malmilohkareisiin. Julkisivuissa on tarkoitus käyttää eri tavoin käsiteltyjä metallipintoja viittauksena alueen metallijalostukseen liittyvään historiaan.

Suunnitelma seuraa asemakaavan viitesuunnitelmassa esitettyä massoittelua ja julkisivuajatuksia. Rakennukset ovat julkisivuiltaan puhtaaksimuurattuja ja osin rapattuja, ja niiden kahden alimman kerroksen muodostamaa jalustaa on korostettu muusta massasta poikkeavalla materiaalilla. Liiketilat sijoittuvat katutasokerrokseen. Yhteistiloja on sekä katutasossa, pihakannella että kattokerroksissa.

Korttelijulkisivut länteen ja etelään.

Asuinkerrostalot sijoittuvat tontin itä-, etelä- ja länsireunalle siten, että niiden väliin kannelle jää suojainen monimuotoinen oleskelupiha. Pihasuunnitelman lähtökohtana on leikki- ja oleskelupaikkojen luonteva ja toiminnallinen sijoittaminen sekä viihtyisän ja kauniin viheralueen luominen saumattomana jatkeena korttelin pohjoisreunan luonnontilaiselle mäelle.

Asuntojen lukumäärä koko korttelissa on yhteensä 412 kpl. Huoneistotyyppejä on kaikissa kokoluokissa aina yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Jakaumassa on kokovaihtoehtoja myös näiden huoneistotyyppien sisällä.

Korttelin eteläpuoli rajautuu Riihitontuntiehen, länsipuolella sijaitsee Tonttumaanpuisto, ja idässä Vuoritontuntie. Pohjoisesta kortteli rajautuu Uusikummun koulun rakennuksiin sekä metsäiseen mäkeen.