Kohde Espoon Asunnot, Kuvastimentie 4
Kategoria Asuminen
Työryhmä Petri Viita, Juhani Väisänen
Laajuus 3600 k-m2, bruttoala 4853 br-m2 + autohalli 130 br-m2 61 asuntoa, keskipinta-ala 50 m2
Valmistumisvuosi 2017
Asiakas Espoon Asunnot Oy


Kolmen neljäkerroksisen asuinkerrostalon sekä niitä palvelevan pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen kokonaisuus.

Nappulamaiset talomassat on sijoitettu metsärinteeseen siten että ne rajaavat katutilaa ja muodostavat pihatilan, jonka alla on autohalli. Katujulkisivut paikallamuurattu ja ohutrapattu, jokainen talo omalla värillään.

Pihasivut ovat valkoiseksi rapattuja, parveketaustaseinät maalattua betonia. Parvekkeissa kuviolasia ja parvekelasitus. Maalämmön ja aurinkoenergian käyttöönottoon on varauduttu tila- ja rakennevarauksin.