Olemme toteuttaneet useita muuntojoustavia avoimen asuntorakentamisen kohteita ja olemme mukana alan kehitystyössä.

Avoimen rakentamisen perusajatuksena on rakennuksen jakaminen kiinteisiin ja muunneltaviin osiin. Ratkaisut mahdollistavat muuntojouston asunnon materiaaleista erilaisiin pohjaratkaisuihin, huoneistokokoihin ja rakennuksen käyttötarkoitukseen asti. Avoimen rakentamisen konsepti tarjoaa arkkitehdille innoittavan suunnittelutehtävän. Se vaatii eläytymistä erilaisten ihmisten toiveisiin ja elämäntilanteisiin. Tavoitteena on elämyksellinen, asukkaan kanssa elävä koti.

Hyvinkään Asunnot Yli-Jurvankatu 7                 Hyvinkää 2020

ARK/PS suunnittelu: Petri Viita arkkitehti SAFA

Kahden nelikerroksisen asuinkerrostalon kokonaisuus on suunniteltu siten, että asuntokokoja voidaan muunnella ja asuntoja yhdistää ilman suuria rakenteellisia toimenpiteitä. Muuntelu voidaan toteuttaa suunnittelu- tai rakennusvaiheessa tai tulevaisuudessa. Muuntelumahdollisuus perustuu sen mahdollistavaan rakennus-runkoon ja sopivaan tilasuunnitteluun. Tässä tapauksessa kerrospohjaratkaisu perustuu muunteluhuoneisiin, jotka voidaan liittää jompaankumpaan viereisistä asunnoista ilman kantavien rakenteiden muutoksia. Lisäksi yksiöt voidaan liittää viereiseen asuntoon sivuasunnoiksi. Muunneltavuuteen on varauduttu myös myös LVIS-ratkaisuissa. Ratkaisu auttaa pitämään asuntotarjonnan tarpeiden ja kysyn-nän tasalla myös tulevaisuudessa ilman ylimääräisiä kustannuksia.

As Oy Omenapuu ja As Oy Paratiisiomena             Espoo 2009

ARK/PS suunnittelu: Juhani Väisänen arkkitehti SAFA

As. Oy Omenapuu ja Paratiisiomena ovat SATOn PlusKoti -konseptilla toteutettuja omistusasuntokohteita Espoon Matinkylässä. Yhdessä SATO Oyjn ja Tocoman Oyn kanssa kehittelemässämme PlusKoti-konseptissa asukasvalinnat toteutetaan nettipohjaisella järjestelmällä, jossa asukas voi mm. kokeilla miten asunnon pohjaratkaisun tai materiaalien muokkaaminen vaikuttaa asuntoon ja sen hintaan. Kyseisessä kohteessa on kaksi kahdeksankerroksista pistetaloa ja kaksi kaksikerroksista rivitaloa.

PlusKoti -konseptilla on mahdollistettu asuntojakauman muodostuminen kysynnän ja asukkaiden valintojen mukaan. Rakenteet ja talotekniset installaatiot on suunniteltu niin, että huoneistokoko ja asuntojen pohjaratkaisu voi vaihdella eri kerroksissa. Asukkaille on tarjottu myös laaja sisustusvaihtoehtojen valinta. Nettipohjaisessa järjestelmässä asukas voi kokeilla miten asunnon pohjaratkaisun tai materiaalien muokkaaminen vaikuttaa asuntoon ja sen hintaan.

 

As Oy  Arabian Kotiranta               Helsinki 2004

ARK/PS suunnittelu: Petri Viita, Esko Kahri arkkitehdit SAFA

As. Oy Arabian Kotiranta 2001-2005 on teknologiakilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuva avoimen rakentamisen pilottikohde, jossa muuntojousto on toteutettu hyvin laajasti. Asuntojen pohjaratkaisut, huoneistokoko ja -jakauma sekä sisäpuoliset materiaalit ja varustelutaso olivat asukkaiden valittavissa. Teräsrunko mahdollisti myös pystysuuntaisen muuntojouston ja 1 ½ kerroksiset asunnot.