Kohde Brahenkadun terveysasema ja palvelutalo
Kategoria Julkinen rakentaminen, asuminen, palveluasunnot
Työryhmä Esko Kahri, Juhani Väisänen; Sisustussuunnittelu: Sisustusarkkitehdit Jouko Järvisalo ja Kalman Szücs; Pihasuunnittelu: Maisemasuunnittelu Hemgård
Laajuus alkuperäinen: 55 vanhusten asuntoa, 32 terveysaseman työsuhdeasuntoa, palvelutiloja 500 k-m², lasten päiväkoti 450 k-m², yhteensä 8 861 brm²
Valmistumisvuosi 1988 (julkisivukorjauksen hankesuunnitelma 2017)

Tontti ja ympäristö


Vuonna 1988 valmistuneen Brahenkadun terveysasema ja palvelutalon (nykyisin KOY Helsingin Toimitilat Sturenkatu 8/ HEKA Oy Porvoonkatu 10), kaupunkikuvallisena perusratkai­suna on kaksoiskaariaukion muodos­taminen katujen kulmaan. Raken­nuksen muoto saa alkunsa viereisen Alvar Aallon kulttuuritalon muodois­ta, idea sisältyi Simo Paavilai­sen laatimaan kaavaehdotukseen.

Tontti rajoittuu säilytettäviin puu­talokortteleihin ja sen läpi kulkee si­säinen jalankulku muodostaen piha­katumaisen aukion puutalojen vie­reen. Pihan puolen ahtauden vuoksi on myös siipiosien kattoja käytetty oleskelupihoina.

Erityisasumisen ja palvelujen monenlaiset vaatimukset yhdistyvät kaupunkikuvalliseen jäsentelyyn. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului terveysasema ja las­ten päiväkoti sekä henkilökunnan ja vanhusten asuntoja. Nykyisellään rakennus on Helsingin kaupungin sosiaalipalvelujen käytössä, lisäksi kiinteistössä on ulosvuokrattuja liiketiloja sekä vuokra-asumista.

Pohjapiirros 1. kerros
Pohjapiirros 2. kerros
Pohjapiirros 3.-4. kerros

Julkisivut

Kaareva osa ja pohjakerrokset on päällystetty tummalla tiilenpunaisella laatalla, yläkerrokset ovat betonipin­taisia vaaleaksi ohutrapattuja ns. saumattomia elementtijulkisivuja (saumattomat elementtijulkisivut avattiin ja jätettiin viimeisessä korjauksessa näkyviksi). Turkoosit kaakelit edustivat omana aikanaan uusimpia ranskalaisia tuulahduksia.

1980-luvun asunto-ohjelman tiukasti säänneltyjen asunto­kokojen vuoksi asunnot suunniteltiin siten, että niiden myöhempi yhdistä­minen olisi mahdollista. Tämä ominaisuus osoittautui hyödylliseksi, kun käyttötarkoituksen muuttuessa tilajaolle on ollut muutospaineita.

2021

Sturenkadun ja Porvoonkadun risteys, jossa koverrettu tila on kuin muistuma Sturenka­dun ja Mäkelänkadun risteyksestä sekä taustalla näkyvästä Kulttuuritalosta. Aukiolle suunniteltu puuistutus on jäänyt toteuttamatta.

2021
2021

Olemme tehneet kiinteistöön vuosien saatossa useita korjaus- ja muutostöitä. Viimeisin, kiinteistön julkisivujen korjauksen hankesuunnitelma, on vuodelta 2017. Toteutus on tehty toisen suunnittelijan toimesta.

Historian havinaa

Kuva Tiili-lehden julkaisusta 2/89 s.9
Näkymä sisäpihalle rakennuksen valmistuttua
Sisäpiha 
Kuva odotustilasta Tiili-lehden julkaisussa 2/89 s.9