Kilpailuehdotus

Kohde Asetelmankadun puukerrostalokilpailu, SR-laatukilpailu
Kategoria Puurakentaminen, asuminen, kilpailu
Työryhmä ArkOpen: Emma Kämäräinen, Juha Kämäräinen; HELST Arkkitehdit: Rabbe Tiainen, Jens Rasmussen, Havu Järvelä Työryhmässä lisäksi: Teppo Laurila Suomen Puukerrostalot Oy, Ellen Bäckman Linbäcks Ab, Antti Pihlanen ja Antti Virkkunen Vesitaito Oy, Janne Roponen Rendeko Oy
Laajuus HASO:48 asuntoa, 2892 h-m2, 4022 brm2, autohalli 767 brm2 HEKA: 54 asuntoa, 3000 h-m2, 4212 brm2, autohalli 718 brm2
Valmistumisvuosi 2019

Helsingin Asuntotuotantotoimiston SR-laatukilpailun alue rajautuu Kuninkaantammenkierron ja Asetelmankadun väliselle etelään viettävälle rinteelle. Länsipuolelta tontti rajautuu puistoon. Ehdotuksessa tontille on sijoitettu neljäkerroksiset kerrostalot ja kolmekerroksiset pienkerrostalot joiden väliin jäävällä pihakannella on suojaisat ulko-oleskelutilat.

Rakennukset

Rakennukset tehdään puurakenteisina tilaelementteinä. Asuntosuunnittelussa on hyödynnetty tilaelementtien ja asemakaavan mahdollisuuksia: kaavassa esitetyt rakennusmassat on pilkottu pienempiin, puukerrostalojen mittakaavaan sopiviin volyymeihin. Rakennukset on jaettu puolen lamellin kokoisiin noppiin. Lisäksi pienimittakaavaisuutta on korostettu julkisivujen värityksellä sekä harjakattojen vaihtelevilla korkeuksilla.

Kiilamaiset läpitalon porrashuoneet sovittavat rakennukset alueen kaarevaan katutilaan ja avaavat näkymiä läpi rakennuksen. Kolmikerroksiset rakennukset Asetelmankadunpuolella noudattavat samaa pienimittakaavaista jakoa. Portaat ja luhtikäytävät jakavat rakennukset pientalomaisiksi nopiksi ja avaavat korttelin läpi näkymiä. Asuntojen väliin jäävät intiimit sisäänkäyntipihat ja terassit sekä asuntojen omia varastotiloja.

Asetelmankadun puolella on pääosin läpitalon asuntoja. Ensimmäisen kerroksen asuntoihin on sisäänkäynti Asetelmankadun puolelta, kahteen ylempää kerrokseen pihakannen tasolta. Kaksi ensimmäistä kerrosta ovat esteettömiä, ylimpään kerrokseen on hissivaraus.

Asunnot

Perheasunnoissa tilava keittiön ja olohuoneen yhdistävä keskeistila, johon muut huoneet avautuvat. Komeroita on väljästi, makuuhuoneet ovat tilavia. Useimmista asunnoista avautuu näkymät kahteen suuntaan. Asunnot avautuvat etelän, lännen ja idänpuolelle.

Pienasunnot on sijoitettu pohjoisen, idän ja lännen puolelle. Asuntojen suuntaus mahdollistaa miellyttävän sisäilmaston myös hellekausien aikana. Pientalomaista asumista korostaa myös alimpien kerrosten suora pihayhteys ja omat piha-alueet. Kaikissa asunnoissa on joko parveke, terassi tai asuntopiha. Osassa pienimpiä asuntoja on ranskalainen parveke.

Yhteistilat

Yhteistilat on sijoitettu maantasokerrokseen. HASO-yhtiössä kerhotilat on sijoitettu Asetelman polun reunalle ja saunatilat rauhalliseen puiston reunaan. HEKAn kerhotila on jaettu kahteen osaan, julkiseen kadunvarren kokoustilaan ja yksityisempään pihalle avautuvaan oleskelutilaan.

Piha-alueet

Pihasuunnitelman lähtökohtana tehdä pihasta houkutteleva kaikkina vuodenaikoina ja leikki- ja oleskelupaikkojen, sekä pelastusteiden ja tasoerojen ratkaiseminen luontevasti ja kauniisti.

Talviaikaan leikkipaikan kumpuileva maasto toimii talvella pulkkamäkenä ja hulevesipainanne lumenläjitysalueena.

Pihan yhteinen puuterassi pergoloineen, kasvihuoneineen ja istutuslaatikoineen, saa varttuneemankin väen viettämään aikaa yhteisissä pihatiloissa. Yhteisviljelmien kastelussa hyödynnetään hulevesiä.

Rakenne

Asuinrakennukset ja porrashuoneet tehdään pääosin puurakenteisina tilaelementteinä. Autohalli, perustukset ja autohalliin liittyvät rakennusten pohjakerroksen rakenteet ovat betonirakenteisia.

Tilaelementit tehdään täysin valmiiksi hallituissa tehdasolosuhteissa. Työmaalla tilaelementit asennetaan päällekkäin lohkoittain ja kunkin lohkon päälle nostetaan paikallarakennettu vesikatto. Rakennustapa mahdollistaa hallitun, kuivan ja tehokkaan rakennusprosessin.

Puu

Puuta käytetään rakennus- ja palomääräysten sallimissa puitteissa rakennuksen rungossa, julkisivuissa, täydentävissä rakennusosissa, sisätiloissa, piharakennuksissa ja -kalusteissa. Puuta käytetään myös julkisivujen täydentävissä osissa, sovituslistoissa ja yksityiskohdissa. Piharakennukset, kylmät portaat ja luhtikäytävät tehdään puurakenteisina.

Rakennusten runko ja julkisivut ovat pääosin puuta. Asunnot ja porrashuoneet tehdään puurankarakenteisina tilaelementteinä, parvekkeet clt-massiivipuurakenteisina ja katot puuristikkorakenteisina harjakattoina. Puuta käytetään myös sisätiloissa. Sisutuksessa tuodaan esille puupintoja ja -rakenteita puulle ominaisilla tavoilla käytettynä. Asuntojen lattiat ovat parkettia tai laminaattia, ikkunat, ovet ja kalusteet ovat puurakenteisia. Puupintoja on myös asuntojen ja yhteistilojen alakattoverhouksina, keittiöiden saarekekalusteiden taustaseinissä, yhteistilojen sisäseinäpinnoissa ja yksityiskohdissa.